CE-C4D method for determination of beta-secretase activity as a tool for unbiased screening of potential drugs for patients suffering from Alzheimer’s disease

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Metoda CE-C4D pro stanovení aktivity beta-sekretasy k přesnému výběru potenciálních léčiv na Alzheimerovu nemoc
Autoři

MÁDR Aleš CELÁ Andrea SCHEJBAL Jan JUŘICA Jan ŘEMÍNEK Roman GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Přiložené soubory
Popis Alzheimerova nemoc je nejčastější formou demence s incidencí, která se každý 20 let zdvojnásobuje. Jedná se o progresivní onemocnění, jehož symptomy se v průběhu několika let zhoršují. Současná léčba neumožňuje zastavení průběhu nemoc, avšak dokáže je dočasně zpomalit. Jedním s terapeutických cílů je inhibice enzymu beta-sekretasy. Tyto inhibice jsou nejčastěji studovány vsádkově s fluorescenčně značenými molekulami substrátu navzdory možným nepřesnostem stanovení, jež plynou například ze zhášení fluorescence. Z toho důvodu byla vyvinuta nová metoda využívající kapilární elektroforézy ve spojení s bezkontaktní vodivostní detekcí k separaci a kvantifikaci neznačených forem substrátu a jeho produktů hydrolytického štěpení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info