Zevní obrat plodu z polohy podélné koncem pánevním po 36. týdnu gravidity : Analýza subjektivního hodnocení rodiček

Autoři

JORDÁNOVÁ Kristýna HRUBAN Lukáš JANKŮ Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova external cephalic version; breech presentation; pateint´s evaluation and attitude
Popis Cíl: Vyhodnocení názorů a subjektivních pocitů rodiček, které podstoupily zevní obrat plodu z polohy podélné koncem pánevním do polohy podélné hlavičkou po 36. týdnu gravidity. Typ studie: Observační analytická kohortová studie. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno. Soubor a metodika: Formou dotazníku byly zjištěny názory a subjektivní hodnocení rodiček, které podstoupily pokus o zevní obrat plodu na Gynekologicko-porodnické klinice MU a FN Brno v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016. Dotazník obsahoval celkem 10 dichotomických, výběrových, výčtových a škálových otázek. Dotazy byly zaměřeny na zdroj a typ informací o zevním obratu, doporučení registrujícího gynekologa, očekávání pacientky, hodnocení bolestivosti a pocitů během výkonu, výsledný dojem z výkonu a komplexní hodnocení. Byly porovnány odpovědi pacientek po úspěšném a neúspěšném zevním obratu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info