Ošetření zlomeniny zubu čepovce u starších pacientů metodou kompresní osteosyntézy a přední transartikulární stabilizací

Autoři

KOČIŠ Ján KELBL Martin VESELÝ Radek KOČIŠ Tomáš

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova dens axis; upper cervical spine fracture; elderly; triple screw technique; anterior transarticular C1/2 stabilization
Popis Abstrakt. Cíle studie Pro ošetření zlomenin zubu čepovce u starých pacientů je preferován zadní přístup z obavy ze selhání přední osteosyntézy. Zadní přístup je však spojen z vyšším výskytem komplikací. Přední transartikulární stabilizace C1/2 (ATS ) přidaná ke kompresní osteosyntéze zubu čepovce zlepšuje stabilitu osteosyntézy. Materiál a metody. V období od 2009 do 2015 jsme přijali s diagnózou zlomeniny zubu čepovce typu III dle AO 13 pacientů starších 65 let. U 8 pacientů se jednalo o kombinaci zlomeniny zubu čepovce a stabilní zlomeniny atlasu. V souboru bylo 13 žen ve věku od 67 do 90 let s věkovým průměrem 82,3 let. Všechny pacientky byly přijaty bez neurologického postižení. Zlomeninu zubu čepovce jsme ošetřili předním přístupem. Po zavedení šroubu do zubu čepovce jsme přidali další dva šrouby zavedené z baze C2 divergentně přes klouby C1/2 k posílení stability. Pacienty jsme sledovali po 6 týdnech, 3, 6 a 12 měsících. Kostní zhojení bylo prokázáno pomocí CT vyšetření. Výskedky. U žádného z 13 pacientů jsme nezaznamenali komplikaci v průběhu operace. U jedné pacientky došlo k selhání stabilizace v časném pooperačním období. Byla nutná reoperace z předního přístupu stejnou metodou. U jedenácti pacientů bylo konstatováno kostní zhojení od 6 do 12 měsíců. U dvou pacientů jsme konstatovali pseudoartrózu bez klinických následků. Nezaznamenali jsme neurologické zhoršení nebo úmrtí pacientů v sledovaném období do 6 měsíců od ošetření. Diskuze. V případě operačného řešení zlomenin zubu čepovce u starých pacientů je preferován zadní přístup a transartikulární stabilizace C1/2 se sublaminární kličkou. Tento postup je považován za jistější z obavy ze selhání osteosynzézy z předního přístupu. Příčinou selhání je vytržení šroubu přes přední stěnu baze dentu při osteoporóze. Přední přístup je však považován za šetrnější. Metoda ATS zlepšuje stabilitu osteosyntézy pouze kompresní osteosyntézou, a tím dává možnost ošetřit zlomeninu zubu čepovce předním přístupem. Závěr. ATS je metodou, která zvyšuje stabilitu kompresní osteosyntézy při ošetření zlomenin zubu čepovce u starých pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info