Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu

Autoři

MORAVČÍK Petr HLAVSA Jan KUNOVSKÝ Lumír KALA Zdeněk PENKA Igor DASTYCH Milan

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko2017258
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova Confocal microscopy; Gastrointestinal tract; Neoplasms
Popis Při konfokální laserové mikroskopii íconfocal laser endomicroscopy - CLE) se užívá druh optického mikroskopu, který využívá jako zdroj světla laserový paprsek a zpracovává získaný obraz pomocí procesorové jednotky. Princip přístroje je znám již od roku 1957, nicméně až technický rozvoj v poslední době umožnii jeho reálné využití v klinické praxi, V rámci diferenciální diagnostiky je tak CLE relativné novou modalitou umožňující mikroskopické zobrazení vyšetřované tkáně v reálném čase, a tím de facto provádění neinvazivní in vivo biopsíe. První zkušenosti s CLE byly získány především na poli endoskopickém, a to především v oblasti patologie jícnu, žaludku, žlučových cest, pankreatu a tlustého střeva. V posledních letech se taktéž rozvíjí neen-doskopické peroperační použití, kde nejvíce zkušeností bylo prozatím získáno v oblasti neuro-chirurgie, chirurgie marnmárnl a chirurgie prostaty. V rámci četných prospektivních randomi-zovaných studií byl potvrzen přínos CLE při sledování premafignit, v diferenciální diagnostice nádorových či zánétJivých onemocnění, ve zrychlení diagnostiky a ve snížení počtu endosko-pických vyšetření. Použití CLE je navíc zatíženo pouze minimálním množstvím potenciálních nežádoucích účinků. Rizikem je možná alergie na fluorescein, který je během vyšetření užíván k barvení tkání. Prodloužení endoskopického vyšetření či operace je v rukou zaškoleného personálu minimální. Limitujícími faktory CLE jsou prozatím nedostatečné klinické zkušenosti, cena přístroje a používaných sond, subjektivní složka při hodnocení mikroskopického obrazu endoskopistou či chirurgem. Cílem této přehledové práce je shrnutí dosud publikovaných studií o užití CLE v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info