Využití lalokových plastik v operační léčbě dekubitů

Autoři

HOKYNKOVÁ Alica ŠÍN Petr ČERNOCH Filip NOVÁKOVÁ Marie BABULA Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.csnn.eu/pdf?id=62206
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017S41
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova necrectomy; pressure ulcer; flap surgery; treatment
Přiložené soubory
Popis Cíl: Cílem příspěvku je popsat operační léčbu dekubitů, která zahrnuje především pečlivou nekrektomii s kompletní exstirpací pseudocysty dekubitu, odstraněním píštělí a event. resekcí osteolytického nebo osteomyelitického ložiska. Soubor a metodika: Prezentován bude přístup k operační léčbě dekubitů vč. obrazové dokumentace, a to na konkrétním případu pa cienta (nar. 1974, paraplegik) s dekubitem, který byl ošetřen lalokovou plastikou. Závěr: Chirurgická léčba dekubitů zejména v první fázi vyžaduje multidisciplinární přístup. Poté je individuálně načasován a naplánován typ lalokové plastiky s ohledem na komorbidity pa cienta v závislosti na velikosti, hloubce a lokalizaci defektu. Antidekubitní prevence ve všech fázích léčby – předoperačně, perioperačně i pooperačně – významně snižuje riziko akutních i pozdních komplikací a recidivy dekubitů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info