Analýza polymorfizmů v genech pro metaloproteinázy u českých dětí se zubním kazem v dočasné a stálé dentici

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

DEISSOVÁ Tereza BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra KUDELOVÁ Patricie ŽÁČKOVÁ Lenka MUSILOVÁ Kristína KUKLETOVÁ Martina KUKLA Lubomír IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Zubní kaz je multifaktoriální onemocnění s významným podílem genetické predispozice hostitele v jeho etiopatogenezi. Matrix metaloproteinázy (MMPs) se syntetizují jako zymogeny, které jsou aktivovány v kyselém prostředí sulkulární tekutiny a slin během kariézního procesu, což může vést k destrukci kolagenní matrix a k progresi zubního kazu. Cílem naší studie bylo u českých dětí analyzovat 7 polymorfizmů v genech pro MMPs, které byly již dříve asociovány se vznikem, rozvojem a/nebo závažnosti zubního kazu v dočasné nebo stále dentici v jiných populacích. Materiál a metoda: Do studie kontrol a případů bylo zahrnuto 615 českých dětí: 151 dětí ve věku 2-6 let s dočasnou denticí [50 zdravých dětí s kpe=0 (zub kariézní, s výplní nebo extrahován) a 101 pacientů se zubním kazem raného dětství (ECC) s kpe>0] a 464 dětí ve věku 13-15 let ze studie ELSPAC [112 jedinců bez kazu ve stálé dentici s KPE=0 a 352 dětí se zubním kazem s KPE>0]. Stanovení genotypů polymorfizmů v MMP2 (rs2287074 a rs243865), MMP3 (rs679620), MMP9 (rs17576), MMP13 (rs2252070) a MMP20 (rs1784418 a rs1711437) bylo založeno na principu realtime PCR s použitím TaqMan fluorescenčně značených sond. Výsledky: U žádného studovaného polymorfizmu v genech kódujících MMPs nebyl prokázán signifikantní rozdíl v alelických nebo genotypových frekvencích mezi dětmi bez a se zubním kazem, ať v dočasné nebo stálé dentici (P>0,05). Také jsme nepozorovali významné rozdíly ve frekvencích těchto variant mezi pacienty s vysokou kazivostí (KPE>8) a dětmi s intaktní stálou denticí (P>0,05). Diskuse: Ačkoliv jsou varianty genů pro proteolytické enzymy MMPs spojovány s rizikem vzniku nebo závažností zubního kazu v různých populacích, u českých dětí jsme žádnou z dříve popsaných asociací nenalezli. MMPs však tvoří rozsáhlou genovou rodinu, proto je zapotřebí dalších, především haplotypových analýz pro odhalení potenciální role MMPs při vývoji a progresi tohoto multifaktoriálního onemocnění. Závěr: Polymorfizmy v MMP2 (rs2287074 a rs243865), MMP3 (rs679620), MMP9 (rs17576), MMP13 (rs2252070) a MMP20 (rs1784418 a rs1711437) nebyly asociovány se vznikem, rozvojem nebo závažností zubního kazu v dočasné nebo stálé dentici u české populace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info