Betablokátory u kardiovaskulárních onemocnění na počátku 21. století

Autoři

ŠPÁC Jiří

Rok publikování 2017
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis V současné době tvoří betablokátory (BB) heterogenní lékovou skupinu s odlišnými farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi a uniformní pohled na tuto lékovou skupinu není správný. Betablokátory působí protektivně téměř ve všech stadiích kardiovaskulárního poškození. V poslední době se však objevuje celá řada analýz a informací, které dosud neotřesitelnou pozici BB v některých jejich kardiovaskulárních indikacích zpochybňují. Tento přehledový článek shrnuje nové poznatky o použití BB v léčbě hypertenze, v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční, u arytmií a v léčbě chronického srdečního selhání. Betablokátory prokazují kardioprotektivní účinek také u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí a s ischemickou chorobou dolních končetin. V léčbě je nutno vybírat BB s vysokou kardioselektivitou, hydrofilní, s dostatečně dlouhou dobou účinku a s vyrovnaným renálním a hepatálním vylučováním.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info