Výskyt tromboembolické nemoci u pacientů s adenokarcinomem plic

Autoři

KADLEC Bohdan VENCLÍČEK Ondřej SKŘIČKOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Tromboembolická nemoc (TEN) představuje častou komplikaci u pacientů se zhoubnými nádory, která bývá často nerozpoznána, ve svých důsledcích komplikuje protinádorovou léčbu a dále snižuje kvalitu života onkologicky nemocných. Samotný nádor pro své nositele představuje několikanásobně vyšší riziko rozvoje tromboembolicke nemoci ve srovnání s běžnou populací, neméně významným faktorem je však i samotná protinádorová léčba. Identifikace rizikových faktorů, včasné rozpoznání rozvoje trombembolické nemoci, efektivní profylaxe a léčba, má proto značný dopad na morbiditu, kontinuitu podávání protinádorové léčby a v konečném důsledku i na celkové přežití. Již z předchozího sledování našich pacientů vyplynul statisticky významný podíl pacientů v pokročilém stadiu onemocnění s adenokarcinomem- 37 (40,7%) p =0,02, naopak menší podíl spinocelulárních karcinomů - 19 případů TEN (20,9%) a malobuněčných karcinomů -14 (15,4%).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info