Peripartální kardiomyopatie

Autoři

POLOCZKOVÁ Hana KREJČÍ Jan

Rok publikování 2017
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Peripartální kardiomyopatie (PPCM) je relativně vzácné onemocnění charakterizované srdečním selháním na podkladě systolické dysfunkce levé komory srdeční, které se vyskytuje na konci těhotenství nebo v prvních měsících po porodu u žen bez předchozí anamnézy srdečního onemocnění. Průběh onemocnění může být velmi odlišný, asi v polovině případů dochází k úplné úpravě funkce levé srdeční komory, u části nemocných je průběh dramatický s rychlou progresí srdečního selhání až do obrazu kardiogenního šoku s nutností implantace mechanické srdeční podpory či srdeční transplantace. Zhruba u 20 % nemocných choroba přechází do obrazu chronického srdečního selhání s perzistující systolickou dysfunkcí levé komory (LK) srdeční. Velmi důležitá je včasná diagnostika onemocnění, která je poněkud ztížena skutečností, že řada symptomů, jako je dušnost, palpitace, otoky dolních končetin, únavnost a nevýkonnost se vyskytuje u řady jinak zdravých žen zejména ke konci těhotenství. Etiologie zůstává stále nejasná, v úvahu připadají autoimunitní procesy, zánět srdečního svalu (nejčastěji virového původu), fetální mikrochimérismus, abnormálmí reakce na hemodynamické a hormonální reakce v těhotenství, nutriční vlivy či genetické faktory. V současné době je diskutována především tzv. vaskulárně-hormonální hypotéza. Incidence onemocnění je velmi rozdílná v jednotlivých geografických oblastech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info