Vliv pooperačního podání oktreotidu na redukci lymforey a následně vzniku lymfocyst, lymfedému a lymfatického ascitu po lymfadenektomii u gynekologických malignit

Autoři

WEINBERGER Vít MINÁŘ Luboš FELSINGER Michal SEIDLOVÁ Dagmar OVESNÁ Petra BEDNAŘÍKOVÁ Markéta JANDÁKOVÁ Eva ROVNÝ Ivo

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova lymphadenectomy; lymphatic ascites; lymphedema; lymphocele; octreotide
Popis Úvod: Oktreotid je syntetický analog somatostatinu. Vliv oktreotidu na redukci lymforey byl v onkogynekologii hodnocen dosud jen kazuísticky. Typ práce: Původní práce s vlastním souborem pacientek. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc,, MBA. Metodika: Jedná se o prospektivní randomizovanou studii z roku 2014. Pacientky s karcinomem hrdla, těla dělohy a ovaria podstoupily v indikovaných případech pánevní a/nebo paraaortální lymfadenektomii. Oktreotid byl pacientkám podán po randomizaci a zařazení do skupiny s léčbou nebo bez léčby, podepsaly informovaný souhlas. Efekt oktreotidu byl hodnocen v souvislostí s diagnózou, operací (laparoskopíe versus laparotomie), pánevní a/nebo paraaortální lymfadenektomii, počtem odstraněných uzlin a jejich pozitivitou, krevní ztrátou a délkou operačního výkonu, celkovým počtem drénů zavedených do dutiny břišní, neoadjuvantnía adjuvantní chemoterapií, adjuvantní radioterapií, hladinou albuminu předoperačně, BMI, počtem dní s dřeném po operaci a počtem dní hospitalizace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info