Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

JANÍKOVÁ Andrea HADRABOVÁ Markéta HRNČIŘÍKOVÁ Iva STEJSKAL Pavel SVOBODOVÁ Zora MALÁ Alexandra DOVRTĚLOVÁ Lenka KAPOUNKOVÁ Kateřina MAYER Jiří

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfúze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Klíčová slova physical activity; lymphoma; leukaemia; supportive care
Popis Přežití pacientů s hematologickými malignitami je stále lepší, avšak u mnohých pacientů v remisi přetrvává dlouhodobý pocit nevýkonnosti a „nemoci“, který pramení z dekondice. Cílem našeho projektu bylo ověřit v praxi proveditelnost, bezpečnost a účinnost řízeného tréninku.Pacienti byli měřeni ve třech časových bodech: před zahájením onkologické léčby, po jejím ukončení (v remisi) a po sledování či intervenčním pohybovém programu (IPP; trvání tři měsíce, frekvence 3krát týdně, délka lekce 60 minut). Sledované parametry zahrnovaly tělesné složení, aerobní výkon (maximální spotřebu kyslíku %VO2max/kg), sympatovagální rovnováhu (celkové skóre) a svalovou sílu horních končetin (hand grip). Měření také sloužilo k optimalizaci tréninkové zátěže.Výsledky ukazují dobrou toleranci, proveditelnosti i účinnost IPP u pacientů v remisi hematologické malignity. Porucha sympatovagální rovnováhy se jeví jako klíčová a lze ji efektivně reparovat fyzickým tréninkem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info