Study of metabolic activity of human embryos focused on amino acids by capillary electrophoresis with light-emitting diode-induced fluorescence detection

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Studium metabolické aktivity lidských embryí zaměřené na aminokyseliny pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí
Autoři

CELÁ Andrea MÁDR Aleš JEŠETA Michal ŽÁKOVÁ Jana CRHA Igor GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Electrophoresis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.1002/elps.201800265
Doi http://dx.doi.org/10.1002/elps.201800265
Klíčová slova Amino acids; Capillary electrophoresis with light emitting diode induced fluorescence detection;
Popis Asistovaná reprodukce je rychle se rozvíjející oblast reprodukční medicíny, jejíž důležitost se zvyšuje každým rokem v důsledku rostoucího počtu párů trpících neplodností. Důsledkem toho je třeba neustálého vývoje a/nebo zlepšování technik využívaných v asistované reprodukci. Tento článek uvádí novou metodu pro sledování metabolického obratu aminokyselin u lidských embryí vyvíjejících se in vitro založenou na kapilární elektroforéze s fluorescenční detekcí. Obsažené aminokyseliny byly derivatizovány naftalen-2,3-dikarboxaldehydem v přítemnosti NaCN a vzniklé fluorescenční deriváty byly separovány s rozlišením k základní linii do 25 minut v základním elektrolytu obsahujícím 50 mM tetraboritan disodný, 73 mM dodecylsulfát sodný, 5 mM deoxycholát sodný a 2,5 mM (2 hydroxypropyl)-betacyklodextrin (pH 9.3). Opakovatelnosti (n = 10) migračních časů a ploch píků byly pod 0,5 %, respektive 4,3 %. Limity detekce se pohybovaly od 12,6 nM (histidin) do 39,3 nM (taurin). Vyvinutá metoda, která vyžaduje pouze 2 ul vzorku, byla úspěšně aplikována pro stanovení metabolické aktivity lidských embryí vystavených různým kultivačním podmínám.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info