Léčba nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem s přestavbou genu ALK

Autoři

VENCLÍČEK Ondřej

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057361024&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=venclicek+o&st2=&sid=dd308ecd0b8e152e45ac46de4197df5e&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28venclicek+o%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
Klíčová slova Anaplastic lymphom kinase (ALK); Biological therapy; Non small cell lung cancer (NSCLC);Tyrosinkinase inhibitors (TKI)
Popis Článek předkládá stručné shrnutí základních teoretických poznatků o nemalobuněčném plicním karcinomu s mutací v genu pro anaplastickou lymfomkinázu (ALK), dále rozebírá současné možnosti onkologické léčby cílené na řídící mutaci ALK – inhibitory signální dráhy ALK a aktuální možnosti jejich použití v podmínkách České republiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info