Asférické čočky a jejich vliv na zrakovou ostrost, hloubku ostrosti, sférickou aberaci a kontrastní citlivost

Autoři

VLASÁK Ondřej ŠKORPÍKOVÁ Jiřina HLINOMAZOVÁ Zuzana KALANDROVÁ Věra

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská oftalmologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.cs-ophthalmology.cz/en/journal/2018/3/1
Doi http://dx.doi.org/10.31348/2018/1/1-3-2018
Klíčová slova Spherical aberration, depth of field, contrast sensitivity, ZCB00, AAB00, MX60, DCVA
Popis Práce srovnává zrakové funkce po operaci šedého zákalu a implantaci sférických (AAB00) a asférických (ZCB00, MX60) nitroočních čoček (NČ). Studie probíhala v letech 2017–2018 na Evropské oční klinice Lexum Brno. Zkoumaný soubor obsahuje 60 očí. Studie cílila především na srovnání korigované zrakové ostrosti do dálky (DCVA), pooperační hodnotu celkové sférické aberace (SA), interval hloubky ostrosti na blízko a kontrastní citlivost. Ke statistické analýze byl použit jednofaktorový ANOVA test. Téměř všechny sledované hodnoty byly statisticky významně lepší u skupiny asférických NČ. Jednalo se o DCVA (ZCB00: p=0,048; MX60: p=0,001), celkovou pooperační hodnotu SA (ZCB00: p <0,000; MX60: p=0,003) a kontrastní citlivosti v nižších mezopických podmínkách (ZCB00: p=0,041; MX60: p=0,012). Rozdíl v intervalu hloubky ostrosti na blízkou vzdálenost nebyl mezi těmito NČ statisticky významný.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info