Souvisí stav zásobení organizmu vitaminem D s výsledky testování kognitivních funkcí a aktivit denního života u seniorů?

Autoři

FERNANDOVÁ Emmanuela MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova ADL; cognitive function; MMSE; vitamin D
Popis Hlavní účinek aktivního vitaminu D (kalcitrol) byl donedávna přičítán regulaci hladiny kalcia. V současné době jsou v lidském organizmu odhalovány další a další důležité funkce tohoto vitaminu, kterému se v současné době připisují spíše vlastnosti hormonu. Má také vliv např. na kognitivní funkce, svalovou hmotu, imunitní systém a další. V posledních letech vzrůstá počet vědeckých publikací o možných mnohočetných důsledcích dlouhodobého deficitu kalcitrolu nejen u starší populace. Cílem naší studie bylo zjistit u seniorů vztah stavu zásobení organizmu vitaminem D a základních parametrů soběstačnosti, tedy kognitivních funkcí stanovených Mini Mental State Examination (MMSE) testem a Bartelové testem základních všedních činností (ADL). Byla prokázána významná souvislost dosažených hodnot MMSE a ADL sérové hladiny vitaminu D total. Pozornost věnovaná udržování adekvátního zásobení organizmu vitaminem D napomáhá udržení kvality kostní remodelace i fungování dalších pochodů, jichž se zúčastní. Pro suplementaci je pro nemocné vyššího věku vhodné volit kromě dietních opatření preparáty částečně či úplně hydroxylované a také přiměřenou expozicí slunečního záření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info