Nivolumab v léčbě NSCLC

Autoři

JAKUBÍKOVÁ Lenka

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Farmakoterapie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova nivolumab; squamous lung cancer; nonsquamous lung cancer; NSCLC
Popis Nivolumab je plně humánní protilátka IgG4, která selektivně blokuje interakci mezi PD-1 a PD-L1/PD-L2 a restartuje imunitní reakci proti nádorovým buňkám. V současné době je checkpoint inhibitor PD-1 nivolumab schválen k léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem včetně adjuvantní léčby, dále k léčbě předléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic a pokročilým renálním karcinomem, k léčbě předléčených pacientů s recidivujícím nebo rezistetntím Hodgkinovým lymfomem, pacientů s rekurentním nebo metastazujícím SCCHN, kteří progredují při nebo po předchozí léčbě platinovými deriváty, a dále k léčbě předléčených pacientů s pokročilým nebo metastazujícím uroteliílním karcinomem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info