Vliv prenatálního poradenství na zdravotní gramotnost těhotných žen

Autoři

WILHELMOVÁ Radka DYNÁKOVÁ Šárka GREIFFENEGGOVÁ Liana TROJANOVÁ Blanka

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Propojení teorie a praxe v ošetřovatelství a porodní asistenci. Recenzovaný sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1029/3188/817-1/#preview
Klíčová slova health literacy; prenatal counseling; awareness; risk behavior; efficacy of care; health
Popis Cílem prezentované práce bylo popsat zdravotní gramotnost těhotných žen, identifikovat faktory, které ji determinují a na základě toho se vyjádřit k efektivitě současného prenatálního poradenství v této oblasti. Použitou metodou pro sběr dat v našem výzkumu byl dotazník. Výzkumný vzorek, tvořilo 360 žen v šestinedělí. Jednalo se o vícenásobný, kvótní, proporcionálně stratifikovaný výběr. Soubor byl posuzován z hlediska vzdělání, parity, věku, bydliště a dlouhodobého kontaktu s porodní asistentkou v těhotenství. Pro statistické zpracování dat byl užit Pearsonův chí-kvadrát a test Anova (analýza rozptylu). Nejlepší zdravotní gramotnost byla zjištěna u žen s vysokoškolským vzděláním a žen v dlouhodobém kontaktu s porodní asistentkou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info