Rekonstrukce izolovaných zlomenin spodiny očnice nazoseptální chrupavkou

Autoři

GÁL Břetislav HLOŽEK Jiří HLOŽKOVÁ Tereza SLOUKA David KOSTŘICA Rom

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.achot.cz/detail.php?stat=1030
Klíčová slova orbital fractures; blow-out fracture; orbital floor; orbital reconstruction
Popis Cílem studie bylo vyhodnocení indikačních radiologických kritérií a výsledků chirurgické léčby rekonstrukce spodiny očnice nazoseptální chrupavkou.Metoda a materiál Retrospektivní monocentrická studie souboru 53 pacientů, u nichž byla provedena rekonstrukce izolované fraktury spodiny očnice v období od 1.1.2006 - 31.12.2016 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně. Hodnocené parametry: etiologie úrazu, klinická symptomatologie, radiologické hodnocení CT (RF index, MH index, MRI index), časový interval od úrazu do operace, komplikace. Výsledky Příčina úrazu: napadení 30/53 (57%), pád 14/53 (26%), sport 4/53 (7%), dopravní nehoda 4/53 (7%), pracovní úraz 1/53 (2%). Klinická symptomatologie: hematom a/nebo otok víček 53/53 (100%), diplopie 29/53 (55%), emfyzém 29/53 (55%), hypestezie n. infraorbitalis 4/53 (7%). Radiologické parametry (CT): RF index: defekt více než poloviny délky spodiny očnice: 49/53 (92%); defekt menší než polovina délky spodiny očnice: 4/53 (7%). MH index (maximální výška periorbitální herniace): průměr 9,0mm (2,8-14,2 mm), MRI index (musculus rectus inferior index): méně než 1,5 15/53 (28%), více než 1,5 38/53 (72%). Časový interval od úrazu do operace: průměr 11 dní (3-21dnů). Komplikace po 6 týdnech po operaci: diplopie 4/53 (7%), ektropie 2/53 (4%), enoftalmus 0/53 (0%), porucha visu 0/53 (0%). Závěr Pro optimální management izolované fraktury očnice je klíčová volba konzervativního či chirurgického postupu. V rozhodovacím algoritmu je podstatné vyhodnocení CT nálezu. Za klíčové radiologické parametry autoři považují standardizované hodnocení rozsahu defektu spodiny (RF index), herniace orbitálních tkání (MH index) a vyhodnocení poškození okohybných svalů (MRI index). S ohledem na výsledky analýzy, rekonstrukce spodiny očnice nazoseptální chrupavkou představuje efektivní a bezpečnou metodu řešení izolovaných fraktur spodiny orbity. enoftalmus 0/53 (0%), porucha visu 0/53 (0%). Závěr Pro optimální management izolované fraktury očnice je klíčová volba konzervativního či chirurgického postupu. V rozhodovacím algoritmu je podstatné vyhodnocení CT nálezu. Za klíčové radiologické parametry autoři považují standardizované hodnocení rozsahu defektu spodiny (RF index), herniace orbitálních tkání (MH index) a vyhodnocení poškození okohybných svalů (MRI index). S ohledem na výsledky analýzy, rekonstrukce spodiny očnice nazoseptální chrupavkou představuje efektivní a bezpečnou metodu řešení izolovaných fraktur spodiny orbity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info