Problematika obstipace v praxi PLDD

Autoři

PECL Jakub

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Zácpa je častou příčinou návštěv pacientů v ordinacích PLDD i dětských gastroenterologů. Diagnóza funkční zácpy je klinická. K posouzení charakteru zácpy tedy většinou stačí podrobná anamnéza a fyzikální vyšetření (Římská kritéria III zahrnují více než jen sníženou frekvenci defekace) se zhodnocením přítomnosti tzv. „varovných příznaků“ a s následným hodnocením úspěšnosti adekvátní léčby. Ačkoliv je naprostá většina případů zácpy funkčního charakteru, je vzhledem k možné příčinné léčbě zácpy sekundární nutno pomýšlet i na mnohem vzácnější organické příčiny. Léčba zácpy je často dlouhá (v průměru 12- 24 měsíců) a může být dosti svízelná pro pacienta, rodinu i pro sledujícího lékaře. Zásadní roli má provedení dostatečného uvolnění retinované stolice na úvod léčby s co možná největší snahou o omezením manipulace s rektem a využitím nefermentabilního laxativa. Následuje individuálně nastavená a dostatečně dlouho vedená udržovací léčba za současného nácviku defekace a pravidelných kontrol. Laxativem první volby pro obě fáze léčby je polyethylenglykol, syn. macrogol 4000. Nelze dostatečně zdůraznit význam nácviku pravidelné defekace, jež je podmínkou k vysazení léčby laxativy. Svoji roli v léčbě funkční zácpy má i úprava dietního režimu a psychologická podpora rodiny a dítěte v často „zahanbující situaci“ (enkopréza). Posledním krokem, v případě zvládnutí všech symptomů zácpy, je postupné vysazení laxativ, které musí být vždy postupné. Význam správného vedení dětí se zácpou určuje i fakt, že až u 20 % dětí s chronickou zácpou přetrvává zácpa v různé míře i v dospělosti (častěji u žen). V současné době není dostupný dostatek důkazů týkajících se většiny doporučení, které by vyplývaly z randomizovaných kontrolovaných studií, proto většina doporučených postupů vychází z konsensu odborníků nebo ze syntézy poznatků v přehledových studiích a uvedená léčebná doporučení se týkají především pacientů se zácpou funkční.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info