Bariéry v edukaci žáků-uprchlíků v České republice

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

KUROWSKI Martina

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek byl věnován tématu migrujících osob a jejich edukaci v České republice. Konkrétně jsme představili vzděláváním žáků-uprchlíků na základní škole. V úvodu příspěvku jsme zasadili dané téma do teoretického rámce Bronfenbrennerova ekologického modelu, na jehož základě jsou pak představena výzkumná zjištění, která jsou v dílčí části také výsledkem disertační práce autorky. Příspěvek přináší analýzu kvalitativně zpracovaných polostrukturovaných rozhovorů. Jako výzkumný design jsme si zvolili zakotvenou teorii s jejíž pomocí chceme hlouběji proniknout do problematiky, která u nás i ve světě nabývá na významu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info