Zajímavé případy z klinické praxe

Logo poskytovatele
Autoři

BARTOŠOVÁ Michaela KRÁL Tomáš KLIMO KAŇOVSKÁ Karin MATOUŠEK Aleš KUKLETOVÁ Martina IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Práce popisuje několik zajímavých případů, se kterými jsme se setkali na Dětském oddělení Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně Souhrn: Dětský věk dělíme na několik období a v každém z nich můžeme nacházet typická onemocnění či anomálie. Většinou nebývají závažné a rodiče je často ani nepostřehnou nebo je nepovažují za důvod k návštěvě pediatra či zubního lékaře. Vyskytnou-li se však v dutině ústní útvary, které poměrně rychle rostou, popř. se zbarví nebo působí dítěti obtíže, přicházejí rodiče s dítětem k lékaři kvůli obavám ze závažného onemocnění. Naším nejmladším pacientem byl 18 denní novorozenec, odeslaný ošetřujícím pediatrem pro přítomnost dentes prelactei. Na základě klinického vyšetření jsme stanovili diagnózu Bohnovy noduly. Stejnou diagnózu jsme potvrdili v kojeneckém věku i u dalších pacientů. V tomto období jsme poprvé diagnostikovali také erupční cysty, které se objevují v období prořezávání jak dočasného, tak stálého chrupu. U řady onemocnění, která svým průběhem a spontánní regresí sice žádnou terapii nevyžadují, musíme i přesto v diferenciální diagnostice myslet na závažnější patologické stavy. Jako příklad můžeme uvést tříletou pacientku, u které byla odstraněna benigní myofibroblastická proliferace v dutině ústní v oblasti levého dolního druhého dočasného moláru nebo ameloblastický fibroodontom v oblasti horního patra za středními řezáky. I méně závažná diagnóza, jako je zubní kaz v dočasné dentici, může mít nepříjemné komplikace projevující se ve stálém chrupu. U několika našich pacientů došlo na podkladě zánětlivého procesu postihujícího periapikální oblast dočasných molárů k zastavení vývoje až destrukci zárodků stálých zubů a jejich následné ztrátě. Časté jsou i úrazy jak ve stálé, tak i v dočasné dentici s následky ve stálém chrupu. Závěr: Každé období vývoje dítěte je specifické a zubní lékař by měl dbát na pečlivé vyšetření dutiny ústní. I když vyšetření dítěte je často obtížné, nemělo by se odbýt pouhým pohledem a pozváním na kontrolu za dalšího půl roku v představě, že dítě snad už otevře ústa samo. Stomatologickým vyšetřením je nutné zjistit a sledovat stav orálního zdraví, případná onemocnění ošetřit a pomocí metod primární prevence předcházet vzniku patologických stavů a jejich komplikacím.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info