Využití termografie při diagnostice poporodní parézy plexus brachialis

Autoři

POKORNÁ Jana BÁLINTOVÁ Zdenka BERNARD Vladan STAFFA Erik MORNSTEIN Vojtěch

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Paréza brachiálního plexu je nejčastější lézí periferních nervů u novorozence. Incidence tohoto poškození se pohybuje v rozmezí 1-2 případy na každých 1000 živě narozených dětí. Poškození brachiálního plexu lze rozlišovat více způsoby, nejčastěji se však setkáváme s dělením na parézy dolního a horního typu. Příspěvek se dále zabývá pouze parézami horního typu. Na počátku studie stál předpoklad, že se postižená horní končetina na termogramu projeví hypotermicky vůči zdravé končetině.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info