Prevalence symptomů úzkosti a deprese a jejich vliv na kvalitu života u pacientů v paliativní onkologické léčbě: projekt PALINT

Autoři

SVĚTLÁKOVÁ Lucie SLÁMA Ondřej SVĚTLÁK Miroslav POCHOP Lukáš ŠEDO Jiří ALEXANDROVÁ Radka BÍLEK Ondřej VYZULA Rostislav

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.14735/amko2019201
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko2019201
Klíčová slova palliative therapy; anxiety; depression
Popis Východiska: úzkost a deprese jsou časté syndromy u pacientů v pokročilých stádiích nádorových nemocí. Materiál a metody: prezentujeme výsledky longitudinálního hodnocení symptomů psychického distresu, úzkosti, deprese a pocitu kvality života u souboru 126 pacientů léčených paliativní protinádorovou léčbou v rámci studie PALINT. Psychické symptomy byly hodnoceny v pravidelných intervalech pomocí dotazníků HADS; kvalita života byla hodnocen pomoci dotazníků EORTC QoL-Q30. Výsledky: na začátku paliativní onkologické léčby byly klinicky významné hodnoty psychického distresu (HADS-T) zjištěny u 32,6%, úzkost (HADS-A) u 35,9% a deprese (HADS-D) u 56,5% pacientů. Po 2 a 4 měsících lze sledovat trend v podobě poklesu prevalence distresu (19,4%, 16,3%), úzkosti (20,9%, 16,3%) a deprese (46,3 a 46,9%). Tento rozdíl ale nedosáhl statistické významnosti. Přítomnost symptomů úzkosti a deprese signifikantně negativně korelovala s celkovým pocitem zdraví dle dotazníku kvality života. Závěr: vysoká prevalence úzkosti a deprese je silným argumentem pro zavedení plošného screeningu psychického distresu a systematické psychologické a psychosociální podpory pacientů v celém průběhu onkologické léčby. Dotazník HADS se pro účely screeningu jeví jako vhodný nástroj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info