The influence of mode of anaesthesia for caesarean delivery on neonatal Apgar scores in the Czech Republic and Slovakia: secondary analysis of the results of an international survey in 2015

Název česky Vliv způsobu anestezie pro císařský řez na novorozenecké Apgar skóre v České a Slovenské republice: sekundární analýza výsledků mezinárodní studie v roce 2015
Autoři

HARAZIM Hana ŠTOURAČ Petr BLÁHA Jan GROCHOVÁ Monika KLOZOVÁ Radka NOSKOVÁ Pavlína SEIDLOVÁ Dagmar RICHTEROVÁ Stanislava SVOBODA Michal JARKOVSKÝ Jiří SILOVÁ Xénia JEŽOVÁ Božena STEINBACH Jiří ZEMÁNEK Martin HILLOVÁ MANNOVÁ Jitka SLÁVIK Ján NOVÁKOVÁ Zuzana MIŠÁKOVÁ Ľuba FIRMENT Jozef

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biomedical Papers
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.5507/bp.2019.008
Doi http://dx.doi.org/10.5507/bp.2019.008
Klíčová slova caesarean section; Apgar score; rucoronium; suxamethonium; international survey; general anaesthesia; rapid sequence indiction; neonatal outcome
Přiložené soubory
Popis Cíle. Cílem tohoto mezinárodního průzkumu bylo popsat dopad současných postupů a technik císařského řezu na neonatální Apgar skóre v České republice (ČR) a na Slovensku (SVK). Metody. Všechna česká a slovenská oddělení, která poskytují porodnickou anestezii, byla vyzvána k účasti na prospektivní studii, která podrobně sledovala všechny anesteziologické praktiky peripartum. anesteziologové. Zúčastněná centra zaznamenávala všechna data on-line do databáze CLADE-IS (Masarykova univerzita, CZE). Výsledky a diskuze. Shromáždili jsme údaje o 10119 ženách, které dodaly 10226 novorozenců. Císařský řez byl u 25,1% dodávek (23,2% CZE; 30% SVK). Celková anestézie byla použita pro císařský řez u 37,5% pacientů případů (CZE 40%, 33% SVK). Nebyl statisticky významný rozdíl v Apgarově skóre nižším než 7 v 1, 5 nebo 10 minut ve skupinách obecné a regionální anestézie pro císařský řez, kdy pouze volitelné úseky \ t děti s porodní hmotností nad 2500 g byly analyzovány. Nezjistili jsme statisticky významné rozdíly v Apgarově skóre u novorozenců žen intubovaných v císařském řezu v rokuroniu (n = 21; 2,2%) a suxamethoniu (n = 889; 93%). Závěr. Nezjistili jsme žádný rozdíl v neonatálních výsledcích ve skupinách obecné a regionální anestezie pro císařský řez byly analyzovány pouze novorozenci bez rizika. Rizikové faktory byly identifikovány následovně: akutní císařský řez sekce, předčasně narozené děti, porodní hmotnost nižší než 2 500 g, narození v perinatologickém centru a vícečetné těhotenství - druhé dítě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info