The effect of the intervention dance program on the level of functional fitness and postural stability in elderly

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Vliv tanečně-pohybové intervence na úroveň funkční zdatnosti a posturální stability u seniorů
Autoři

VACULÍKOVÁ Pavlína SKOTÁKOVÁ Alena KROPÁČOVÁ Sylvie GRMELA Roman

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://journals.muni.cz/studiasportiva/issue/view/952
Klíčová slova aging; dance; Senior fitness test; motor abilities; balance ability
Popis Hlavním cílem studie bylo zjištění vlivu 6měsíční tanečně-pohybového intervenčního programu na úroveň funkční zdatnosti a posturální stability u senior. Pohybový program se konal 3xtýdně a zahrnoval 60 cvičebních jednotek. Studie se zúčastnilo 60 seniorů (67.5±5.69 let), 30 z nich bylo součástí experimentální skupiny (váha: 70.32±13.59kg; BMI 25.95±3.79 kg/m2), 30 tvořilo skupinu kontrolní (váha: 76.93±15.45kg; BMI 27.06±3.88 kg/m2). K určení úrovně funkční zdatnosti byly použity 3 dílčí testy testové baterie Senior fitness test (8 Foot up and Go test, 6 Min Walk test, Chair Stand test); úroveň posturální stability byla zjišťována metodou statické posturografie v jedné pozici. Taneční intervenční program vedl u experimetnální skupiny k nárůstu úrovně dynamické rovnováhy, hbitosti a rychlosti reakce (zjišťováno pomocí 8 Foot up and Go test). Tento rozdíl byl statisticky významný také vzhledem k výsledku výstupního měření ve srovnání s kontrolní skupinou (p=0.01). Výsledky ostatních měřených parametrů nebyly statisticky významné. Hodnoty věcné významnosti (Cohenovo d) reflektují nízkou (8 Foot up and Go test, 6 Min Walk test) nebo střední hodnotu (Chair Stand test) efektu tanečně-pohybové intervence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info