Manažment liečby infikovaných cievnych protéz pomocou podtlakovej terapie

Autoři

PEKAŘ Matej PEKAŘOVÁ Anna CHOVANCOVÁ Tereza MAZUR Miloslav

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Úvod: Infekcia cudzorodého materiálu patrí nielen v cievnej chirurgii medzi tie najzávažnějšie pooperačné komplikácie. V priemere postihuje asi 2-3 % cievnych rekonštrukcií. V praxi sa najčastejšie používa klasifikácia podľa Szilágyiho: I. stupeň - infekcia kože, II. stupeň - infekcia zasahuje do podkožia, ale nie na rekonštrukciu, III. stupeň - infekcia postihuje cievnu rekonštrukciu. Infekcia sa môže objaviť aj s odstupom niekoľkých rokov po výkone. Terapia je náročná. Ak sa jedná o závažné prípady, je často jedinou možnosťou liečby explantácia cievnej rekonštrukcie s následnou reoperáciou, ktorá je zaťažená vysokou mortalitou. Podtlaková terapia sa využíva pri liečbe akútnych aj chronických rán s vynikajúcim efektom. V cievnej chirurgii nie je zatiaľ plošne rozšírená kvôli nutnosti použitia ekonomicky náročného špeciálneho nepriľnavého materiálu, ktorý nepoškodí natívne cievy a cievnu rekonštrukciu. Metodika: Súbor kazuistík pacientov s infekciou v inguinálnej krajine po cievnej rekonštrukčnej operácii (Szilagyi II alebo III), u ktorých bola použitá podtlaková terapia s čiernou hydrofobickou hubou (podporujúcou granuláciu) alebo špeciálnou nepriľnavou hydrofilickou bielou PVA (polyvinyl alcohol) hubou, ktorá môže prísť do priameho kontaktu s cievnou protézou. Výsledky: Po použití podtlakovej terapie dochádza k rýchlejšiemu vyčisteniu rán a naštartovaniu granulačného tkaniva, dokonca aj v prípadoch, kedy je obnažená cievna rekonštrukcia (s použitím bielej huby). Súčasťou prezentácie bude fotodokumentácia kazuistík pred a po použití podtalkovej terapie. Záver: Použitie podtlaku pri liečbe infikovaných cievnych protéz patrí zatiaľ medzi málo používané postupy. Výsledky terapie závisia od načasovania a stupňa postihnutia. Najlepšie výsledky dosahujeme v terapii nižších stupňov podľa Szilagyiho. Podporené špecifickým výskumom Masarykova univerzita Brno: MUNI/A/1157/2017
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info