What Can Be Achieved With Motivation-Based Teaching of Medical Students? A Monocentric Retrospective Audit of Retention Among Highly Motivated Graduates Who Underwent the Learning-by-Doing Concept in Anesthesiology and Intensive Care Medicine

Název česky Co můžeme získat na motivaci založené výuce mediků? Monocentrický retrospektivní audit udržení vysoce motivovaných studentů v oboru anesteziologie a intenzivní medicína konceptem učení tvorbou
Autoři

KLINCOVÁ Martina HARAZIM Hana SCHWARZ Daniel KOSINOVÁ Martina SMÉKALOVÁ Olga ŠTOURAČ Petr

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj JMIR SERIOUS GAMES
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.2196/10155
Doi http://dx.doi.org/10.2196/10155
Klíčová slova problem-based learning; virtual patients; anesthesiology; intensive care; specialization
Přiložené soubory
Popis Úvod: Lékařské vzdělání obecně prochází výrazným posunem od tradičních metod. Je velmi obtížné objevovat efektivní metody výuky v rámci omezených možností v praktickém vzdělávání pacientů, zejména ve výuce anesteziologie a medicíny intenzivní péče (AIM). Výuka založená na motivaci je velmi populární ve všech ostatních aspektech vzdělávání, ale v lékařské pedagogické literatuře se jí věnuje jen malá pozornost, i když může být skutečným rozdílem jak pro studenty, tak pro lékaře. Cíl: Primárním cílem tohoto retrospektivního auditu bylo zjistit, zda řádná motivace založená na motivaci studentů prostřednictvím rozvoje vážných her AKUTNE.CZ může pomoci udržet absolventy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) pro specializaci AIM. Metody: Výuka založená na motivaci a koncept učení tvorbou byly aplikovány na předmět nazvaný Samostatná práce. Naše téma, Rozvoj multimediálního vzdělávacího portálu AKUTNE.CZ, je nabízeno od roku 2010. Cílem je vývoj podpůrného materiálu ve formě interaktivních algoritmů, vážných her a virtuálních pacientů pro problémové učení nebo tým učební přednášky zaměřené na akutní medicínu. Provedli jsme retrospektivní dotazníkové vyhodnocení všech účastníků z období 2010–2017 se zaměřením na výběr lékařské specializace v roce 2017. Data byla uvedena popisně. Výsledky: Hodnotili jsme 142 studentů, kteří absolvovali individuální projekt s tématem Rozvoj multimediálního vzdělávacího portálu AKUTNE. CZ v letech 2010 až 2017. V tomto období vyvinuli až 77 závažných elektronických her ve formě interaktivních multimediálních algoritmů. Ze 139 studentů v oboru všeobecné lékařství již 108 studentů (77,7%) absolvovalo a 37 absolventů (34,3%) pracovalo v oboru AIM. Kromě toho si 57 absolventů (52,8%) po ukončení studia zvolilo stejnou specialitu, odpovídající tématu jejich algoritmu, a 37 (65%) těchto absolventů se rozhodlo pokračovat v AIM. Závěry: Vyučování založené na motivaci a koncept učení tvorbou vedly k výraznému udržení absolventů LF MUve specializaci AIM.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info