A snapshot of amino acid profile in schizophrenia: capillary electrophoresis time-of-flight mass spectrometry study

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Snímek profilu aminokyselin při schizofrenii - studie pomocí kapilární elektroforézy spojené s time-of-flight hmotnostní spektrometrií
Autoři

PELCOVÁ Marta SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ Monika CELÁ Andrea JUŘICA Jan GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Změny v koncentraci aminokyselin mohou ovlivnit náchylnost k psychotickým poruchám a také ovlivnit výsledky léčby. Navíc koncentrace aminokyselin v centrální nervové soustavě závisí na koncentracích v krevním oběhu. V této souvislosti pak aminokyseliny a některé biogenní aminy mohou být nepřímými biomarkery v diagnose schizofrenie. V naší studii jsme se zaměřili na využití metod CE-kvadrupol-time-of-flight hmotnostní spektrometrie pro stanovení profilu aminokyselin v séru pacientů trpících schizofrenií. Metoda byla odvozena od publikace pojednávající o CE-MS kladně nabitých metabolitů a upravena.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info