Změny v kvalitě života u hematoonkologických pacientů po pohybové intervenci - respiračním tréninku

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

VIČAR Michal HRNČIŘÍKOVÁ Iva KAPOUNKOVÁ Kateřina JANÍKOVÁ Andrea HADRABOVÁ Markéta

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Tělesná kultura
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://telesnakultura.upol.cz/artkey/tek-201802-0004_zmeny_v_kvalite_zivota_u_hematoonkologickych_pacientu_po_pohybove_intervenci_-_respiracnim_treninku.php
Doi http://dx.doi.org/10.5507/tk.2019.004
Klíčová slova oncology;quality of life; SEIQoL; interventional exercise programme
Popis Kvalita života onkologických pacientů je často zkoumaným fenoménem. Je považována za multidimenzionální konstrukt obsahující řadu objektivních, ale i hodnotových a postojových složek. Proto se předpokládá, že intervenční pohybový program je jednou z možností, jak kvalitu života ovlivňovat. Cílem této studie bylo posoudit změnu v kvalitě života u onkologických pacientů v remisi po absolvování intervenčního pohybového programu. Výzkumný soubor tvořilo 18 respondentů (věk M = 53,44, SD = 16,39, min. 23 let a max. 77 let) s diagnózou Hodgkinova lymfomu či non-Hodgkinova lymfomu 1-3 měsíce po ukončení chemoterapie či kombinace chemoterapie a radioterapie. Jednalo se o pacienty Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno. Ke sběru dat bylo využito metody SEIQoL (Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life), která byla administrována před a po pohybové intervenci. Intervenční program trval 3 měsíce a zahrnoval respirační trénink. Kvalita života nedoznala statisticky významné změny. Nebylo prokázáno, že by intervenční pohybový program měl vliv na kvalitu života respondentů. Pro možnost zobecnění, potvrzení a hlubší interpretaci výsledků je zapotřebí rozšířit výzkumný soubor, případně uskutečnit další studie především kvalitativního charakteru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info