Imunoterapie u starších nemocných - Kazuistika nemocné s nádorovou tetraplicitou léčené nivolumabem

Autoři

BRATOVÁ Monika JAKUBÍKOVÁ Lenka

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia pneumologica et phthiseologica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85068217053&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=imunoterapie+u+star%c5%a1%c3%adch+nemocn%c3%bdch&st2=&sid=9d2c77d1b846ada126c2608b5d79b017&sot=b&sdt=b&sl=48&s=TITLE-ABS-KEY%28imunoterapie+u+star%c5
Klíčová slova Immunotherapy; Neoplasms; Checkpoint inhibitor
Popis The authors present a case report of successful treatment with nivolumab in an elderly woman with tumor multiplicity. The aim is to point out the issue of anticancer therapy in elderly patients, especially the specific features of immunotherapy in this patient category.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info