Amino acid analysis by capillary electrophoresis with fluorescence detection: Applications in finding biomarkers of schizophrenia and in human embryo viability assessment

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Analýza aminokyselin pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí: Aplikace při hledání biomarkerů schizofrenie a při hodnocení viability lidských embryí
Autoři

CELÁ Andrea PELCOVÁ Marta JUŘICA Jan JEŠETA Michal GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Schizofrenie je závažná mentální porucha s vysokou dědičností a prevalencí celosvětově přibližně 0.5 1 % populace. Neexistují spolehlivé diagnostické testy a diagnóza je stále založena především na rozhovoru s postiženou osobou a členy rodiny. Byly však zaznamenány významné rozdíly v aminokyselinových profilech plazmy pacientů a zdravých lidí. Neplodnost se dotýká přibližně 15% párů v reprodukčním věku. Základním kamenem moderních technologií asistované reprodukce je in vitro oplození. V posledních dvou desetiletích byla identifikována a zdůrazněna korelace mezi obratem aminokyselin a embryonálním vývojem. Aminokyseliny a stanovení jejich obratu mohou poskytnout cenné informace související s mnoha fyziologickými a patofyziologickými stavy. Vhodným nástrojem pro analýzu biologických vzorků po derivatizaci je kapilární elektroforéza s fluorescenční detekcí. Vdůsledku toho byla vyvinuta univerzální metoda pro analýzu různých vzorků biologické povahy. Její aplikace na vzorky lidské plazmy a použitá kultivační media je předmětem tohoto příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info