Inhibition of miRNA-129-2-3p increases risk and severity of seizures developing brain

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Inhibice miRNA-129-2-3p zvyšuje riziko a závažnost záchvatů v mozku ve vývoji
Autoři

BENCÚROVÁ Petra BALOUN Jiří TSENOV Grygoriy POSPÍŠILOVÁ Šárka KUBOVÁ Hana BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Epilepsie je závažné neurologické onemocnění charakterizované opakovanými záchvaty, které často započne v raném dětství, kdy nejsou neurální sítě ještě plně funkční. Počátek epilepsie v dětství mění průběh onemocnění u pacientů i animálních modelů. Tyto změny můžou být zapříčiněny chybami v expresi mikroRNA (miRNA/miR), které jsou prominentními regulátory genové exprese hrající důležitou roli v udržování správné funkce a vývoje mozku. Změny v expresi miRNA se pojí s různými typy epilepsie včetně nejčastější epilepsie temporálního laloku (TLE), co dělá z miRNA vhodný cíl pro nová terapeutika proti epilepsii. miR-129-2-3p má zvýšenou expresi u pacienú i animálních modelú TLE. Našim cílem bylo prozkoumat roli miRNA-129-2-3p ve vzniku epilepsie v průběhu vývoje mozku. LNA-inhibitor funkce miR-129-2-3p aplikován do nosu potkaních mláďat (n=12) 11 dní po narození (P11), kontrolám byl podán fyziologický roztok (n = 13). 24 hodin po podání inhibitoru, byly zvířatům implantovány kortikální EEG elektrody s využitím isofluranu nebo éteru jako anestetika. Následně byl všem zvířatům podán pilokarpin na indukci epileptického statu (SE) za stálého monitorování pomocí EEG. Typicky pro testovanou věkovou skupinu (P12) se u žádného z kontrolních zvířat nerozvinul epileptický status (SE), jelikož byly vystaveny isofluranové anestezii krátce před podáním pilokarpinu. Naopak, u pěti ze šesti potkanů, kterým byl podán inhibitor miR-129-2-3p se SE (Racinova škála stupeň 3) rozvinul i přes aplikaci pilokarpinu po anestezii v isofluranu. U zvířat, která podstoupila implantaci elektrod v éteru, způsobila inhibice miR-129-2-3p delší a závažnější záchvaty ve srovnání s kontrolní skupinou. Tyto výsledky naznačují možnou roli miR-129-2-3p ve vyrovnání se mozku s přítomností záchvatů a můžou poukázat na dráhy zapojené do vzniku záchvatů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info