Dlouhé nekódující RNA jako diagnostické biomarkery renálního karcinomu

Autoři

FEDORKO Michal KUBÍČKOVÁ Adéla KOVÁČOVÁ Júlia PACÍK Dalibor SLABÝ Ondřej

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Renální karcinom (RCC) je nejčastěji diagnostiko ván náhodně během vyšetření indikovaného z jiných příčin. V současnosti neexistuje dostatečně citlivý a spolehlivý bio marker schopný předpovědět rozvoj onemocnění a očekáva telnou léčebnou odpověď. Potenciální biomarkery představují dlouhé nekódující RNA (lncRNA), molekuly regulující genovou expresi na všech úrovních, jejichž deregulace byla popsána u různých nádorových onemocnění včetně RCC. Cílem této práce bylo analyzovat expresní profily lncRNA, porovnat je s klinicko patologickými parametry a charakterizovat jejich funkčnost in vitro.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info