Hodnocení bolesti operačních ran po angiochirurgických výkonech

Autoři

JUŘENÍKOVÁ Petra NOVOTNÝ Tomáš STAFFA Robert KREJČÍ Miroslav

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019S44
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019S44
Klíčová slova pain assessment; post-operative pain; surgical wound; angio-surgical intervention
Popis Cíl: Cílem prospektivní studie bylo zjistit intenzitu pooperační bolesti, vnímání nepříjemnosti pooperační bolesti a celkového životního pocitu v souvislosti s operační léčbou. Soubor a metodika: Soubor tvořilo 76 pacientů, kteří byli přijati a podstoupili operační intervenci z důvodu aneuryzmatu břišní aorty/pánevní tepny (21,05 %), aneuryzmatu stehenní/podkolení tepny (23,68 %), aortoilického okluzivního onemocnění (3,95 %) a infraguinálního okluzivního onemocnění (51,32 %). Pacienti hodnotili intenzitu bolesti, nepříjemnost bolesti a celkový životní pocit na Vizuální analogové škále. Hodnocení na škále bylo testováno pro 0. – 7. pooperační den Fisherovým exaktním testem, testem chí-kvadrát pro pohlaví, věk, diagnózu, typ operace, anesteziologické riziko, komorbidity související s operačním výkonem. Pro testování byla stanovena 5% hladina významnosti. Výsledky: V hodnocení intenzity bolesti, nepříjemnosti bolesti a vnímání celkového životního pocitu byl zjištěn signifikantní rozdíl ve vztahu k typu operačního zákroku, diagnóze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info