Oxidative stress in wound healing - current knowledge

Název česky Role oxidativního stresu v hojení ran - současné poznatky
Autoři

HOKYNKOVÁ Alica BABULA Petr POKORNÁ Andrea NOVÁKOVÁ Marie NÁRTOVÁ Lucie ŠÍN Petr

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019S37
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019S37
Klíčová slova reactive oxygen species; reactive nitrogen species; oxidative stress; wound healing
Popis Hojení ran je etapovitý proces probíhající na celulární i subcelulární úrovni jako souhra řady biochemických a fyziologických pochodů a interakcí. Rychlost a kvalita hojení jsou ovlivněny mnoha faktory, a to jak lokáními (typ, velikost, hloubka a lokalizace rány, bateriální biofilm, stav mikrocirkulace, zásobení kyslíkem), tak systémovými (věk, komorbidity, kouření, stav nutrice aj.). I z tohoto důvodu je proces hojení předmětem zájmu řady studií a je zkoumán různými metodickými přístupy na mnoha úrovních. Je známo, že reaktivní formy kyslíku a dusíku hrají významnou roli ve všech fázích hojení ran. Navzdory rostoucí pozornosti, která je výzkumu role oxidativního stresu v procesu hojení ran věnována, jsou závěry aktuálních studií stále ještě rozporuplné. Cílem příspěvku je tedy poskytnout přehled o současných znalostech o úloze oxidativního stresu v procesu hojení ran.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info