Možnosti komplexního klinického hodnocení staršího onkologického nemocného

Autoři

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://onkologiecs.cz/artkey/xon-202001-0002_moznosti_komplexniho_klinickeho_hodnoceni_starsiho_onkologickeho_nemocneho.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/xon.2020.007
Klíčová slova complex geriatric assessment; independence; cognitive decline; depression; frailty; oncological treatment
Popis K adekvátnímu rozhodování a volbě individualizovaného diagnostických i léčebných postupů napomáhá využití metod komplexního geriatrického vyšetření – complex geriatric assessment (CGA) zahrnujícího hodnocení somatického stavu s výčtem chorob a užívané medikace, hodnocení soběstačnosti, psychického stavu, zejména s ohledem na kognitivní poruchy a přítomnost deprese, hodnocení stavu výživy a rizika malnutrice, přítomnost geriatrických syndromů a obecné křehkosti a dále hodnocení sociální situace nemocného. Pro záchyt nemocného v riziku lze využít různých podob zkrácených vyšetření, při pozitivním výsledku je však nutné doplnit komplexní geriatrické vyšetření a další strategii plánovat ve vzájemné spolupráci. Autoři předkládají přehled metod komplexního geriatrického vyšetření a zkrácených verzí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info