Diagnostika ischemických CMP - přehled zobrazovacích metod a jejich využití v praxi

Autoři

CIMFLOVÁ Petra VALIŠ Kateřina VOLNÝ Ondřej VINKLÁREK Jan HARŠÁNY Michal MIKULÍK Robert

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká radiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.cesradiol.cz/dwnld/CesRad_1903_150_159.pdf
Klíčová slova ischemic stroke; computed tomography; CT angiography; CT perfusion; magnetic resonance; automatic software analysis
Popis Zobrazovací metody mají nezastupitelnou roli v diagnostice cévních mozkových příhod (CMP). Výpočetní tomografie (CT) mozku je stále nejrozšířenější a nejvíce využívanou zobrazovací metodou. MR je významné u CMP ve vertebrobazilárním povodí, u pacientů s nejasnou dobou vzniku CMP a k odlišení tzv. stroke mimics. Nativní CT je nezbytným zobrazením u všech pacientů s podezřením na akutní CMP k vyloučení jiné patologie (krvácení či tumor) a k posouzení stáří a rozsahu ischemie. CT angiografie je nezbytná u pacientů indikovaných k mechanické trombektomii k lokalizaci tepenného uzávěru. Cílem perfuzní analýzy je odlišení jádra ischemie (core) a ischemickou penumbra. Pro relevantní hodnocení změn na CT je neméně důležité i korektní postprocesingové nastavení. V současné době jsou dostupné softwarové balíčky k automatické analýze ASPECTS, hodnocení kolaterálního toku a k vyhodnocení CT/MR perfuzního vyšetření. Hlavním přínosem softwarového zpracování je snížení variability hodnocení a urychlení triáže pacientů indikovaných k mechanické trombektomii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info