Úspěšná léčba dasatinibem u pacientky s chronickou myeloidní leukemií po ztrátě léčebné odpovědi v terénu nově zjištěné duplicitní hematologické malignity

Autoři

ŽÁČKOVÁ Daniela JANÍKOVÁ Andrea

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Farmakoterapie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.farmakoterapie.cz/c5947/uspesna-lecba-dasatinibem-u-pacientky-s-chronickou-myeloidni-leukemii-po-ztrate-lecebne-odpovedi-v-terenu-nove-zjistene-duplicitni-hematologicke-malignity
Klíčová slova chronic myeloid leukemia; dasatinib
Popis Zavedení imatinibu, coby prototypu inhibitorů tyrosinkinázy (TKI), do terapie pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) zásadním způsobem zlepšilo prognózu nemocných, zvláště těch diagnostikovaných v chronické fázi (CP – chronic phase). Dlouhodobé sledování pacientů léčených imatinibem v 1. linii v rámci studie IRIS ukázalo, že 10 let od zahájení léčby imatinibem přežívá 83,3 % pacientů a že v tomto parametru se pacienti s CML blíží poměrům v celkové populaci. Výborných výsledků bylo dosaženo i přesto, že téměř polovina pacientů ve studii léčbu imatinibem ukončila, nejčastěji kvůli nedostatečnému léčebnému účinku či nesnášenlivosti. Tento fakt podtrhuje význam léčby ve 2. linii pomocí TKI druhé generace, zejména vzhledem k dostupnosti a rozšířenosti dasatinibu a nilotinibu, které prokázaly dlouhodobou účinnost a dobrou snášenlivost jak v klinických studiích, tak v podmínkách každodenní klinické praxe.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info