Assessing the impact of digital transformation of health services. Report of the EXPH (Expert Panel on effective ways of investing in Health)

Název česky EXPH (Expertní Panel na efektivní investice do zdraví), Hodnocení dopadu digitální transformace na zdravotní služby.
Autoři

PITA-BARROS Pedro BOUREK Aleš BROUWER Werner LEHTONEN Lasse

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Dopad digitalizace zdravotnických služeb byl hluboký a očekává se, že v budoucnu bude ještě hlubší. Stejně jako u jiných služeb je důležité vyhodnotit dopad takových digitálních zdravotnických služeb. Rozhodnutí o přijetí, využití nebo úhradě nových digitálních zdravotnických služeb na různých úrovních zdravotnického systému jsou v ideálním případě založena na důkazech o jejich výkonu ve světle cílů zdravotního systému. Za účelem vyhodnocení tohoto stavu je třeba vzít v úvahu širokou perspektivu. Dosažení obecných cílů zdravotnického systému, včetně kvality, přístupnosti, účinnosti a spravedlnosti, jsou cíle, vůči nimž lze posoudit nové služby digitálního zdravotnictví. Proces digitalizace tyto cíle nezměnil. Hodnocení by měla být navržena a přizpůsobena tak, aby přiměřeně zachycovala všechny relevantní změny. V tomto stanovisku neposkytujeme úplný rámec hodnocení, ale uvažujeme o důležitých prvcích. Monitorování může také doplňovat hodnocení sledováním obecných trendů ve vývoji zdravotních systémů, a to i v důsledku digitalizace. V souvislosti s jejich hodnocením lze použít mnoho různých kategorií digitálních zdravotnických služeb. Rozlišujeme mezi zásahy pro uživatele péče, poskytovatele zdravotní péče, pro zdravotnické systémy nebo správce zdrojů a datové služby. Navíc rozlišujeme mezi centralizovaným a decentralizovaným rozhodováním. Doporučujeme začít s jakýmkoli hodnocením s úplným popisem příslušné digitální technologie, jejího použití a cílů, oslovením prvků, jako jsou ty uvedené výše, s cílem poskytnout úplný přehled o technologii, jejím zamýšleném použití, nákladech a důsledcích a nejvýznamnějším komparátorem, aby bylo možné vybrat vhodnou strategii hodnocení a klíčové parametry, které mají být zahrnuty. Byly navrženy důležité rámce a praktické návody pro hodnocení digitálních zdravotnických služeb. Zvláštní důraz klademe na nedávné rámce Jasehn a WHO. Ty mohou sloužit jako výchozí bod jak pro praktické hodnotící studie, tak pro další rozvoj hodnotících rámců. Při hodnocení jsou klíčové prvky vývojová fáze digitálního zdravotnictví a jeho implementace. Může být vyžadována kombinace různých typů hodnocení, aby se tvůrcům rozhodnutí poskytly relevantní informace v různých okamžicích. Je zaručen pečlivý výběr a zdůvodnění použitých metod. Podporují se další investice do vývoje metodik a evropského úložiště metod hodnocení a evidence digitálních zdravotnických služeb. Při hodnocení digitálních zdravotnických služeb je třeba zvážit mnoho konkrétních aspektů. Ilustrujeme některé zvláštnosti hodnocení digitálních zdravotnických služeb, včetně vytvoření vhodného politického kontextu, pravidel pro stanovení priorit HTA a použití vhodných výstupních opatření. Vlády by mohly hrát aktivnější roli při další optimalizaci procesu rozhodování (na centrální i decentrální úrovni) a souvisejících výsledků. Musí najít rovnováhu mezi centralizovanou a decentralizovanou činností. Kromě toho zůstává důležitá širší příprava zdravotnického systému, aby bylo možné se zabývat digitalizací, od vzdělávání, přes finanční a regulační předpoklady, až po implementaci monitorovacích systémů pro sledování jeho účinků na výkonnost zdravotnického systému. Diskutujeme o zdrojích dat, širších ohledech (včetně kybernetické bezpečnosti, soukromí a tržní síly) a poskytujeme doporučení pro řešení digitální transformace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info