Opinion on Options to Foster Health Promoting Systems: Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health (EXPH)

Název česky EXPH (Expertní Panel na efektivní investice do zdraví), Možnosti podpory zdravotních systémů podporujících zdraví
Autoři

DE MAESENEER Jan BOUREK Aleš BARRY Margaret ANASTASY Christian

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Panel odborníků poskytuje svou analýzu a doporučení k následujícím bodům: a) Jaké jsou mechanismy pro posílení provádění podpory zdraví v rámci zdravotních systémů, jak je mohou zdravotní systémy začlenit, integrovat a podporovat úsilí a paradigmata podpory zdraví a jaké politiky je třeba zavést, aby se toto odvíjelo z perspektivy politiky "Health-in-all"? b) Jak veřejné zdravotnické služby a primární zdravotní péče fungují stále integrovanějším způsobem, jak může tento společný přístup přispět k akci a provádění podpory zdraví a zlepšení zdravotní gramotnosti a jak by mohl být tento vývoj spojen se sociální péčí? c) Jaké by mohly být faktory úspěchu pro další integraci z hlediska koncepčního, organizačního a finančního? A jaké hlavní překážky a výzvy je třeba řešit?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info