Role selektivní endovaskulární embolizace juvenilního angiofibromu nosní dutiny před následnou endoskopickou resekcí .

Autoři

HANÁK Jan GÁL Břetislav SMILEK Pavel VANÍČEK Jiří KŘIVKA Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Juvenilní angiofibrom (JA) je nezhoubný, lokálně agresivní vaskulární tumor, s nízkou incidencí 1:150000, s maximem výskytu u mužů ve věku od 9 – 19 let. Predilekčním místem vzniku JA je zadní část nosní dutiny. Nejčastější příznaky JA jsou nosní obstrukce, epistaxe a bolesti hlavy. Zlatým standartem v diagnostice JA je rinoendoskopické, CT, NMR a angiografické vyšetření, preoperační histologie není doporučována. Pilířem terapie je endoskopická resekce tumoru, eventuálně s předoperační embolizací tumoru. Cíl: Práce slouží jako přednáška, zabývájící se rolí předoperační selektivní endovaskulární embolizace juvenilního angiofibromu před vlastní endonazální endoskopickou resekcí. Materiály a metody: V přednášce uvádíme diagnostickou terapeutický postup u pacienta s juvenilním angiofibromem levé nosní dutiny s propagací do vedlejších nosních dutin a pterygopalatinální jámy. Pacient trpěl1 rok trvající levostrannou obstrukcí dutiny nosní, rinoendoskopicky a následně CT a NMR vyšetřením byl potvrzen JA dorzální části levé nosní dutiny s šířením do levé čelistní, levé klínové dutiny a levé pterygopalatinální jámy. Pro snížení rizika perioperačního krvácení byla provedena angiografie a selektivní endovaskulární embolizace maxilární arterie embolizačním činidlem, v režii intervenčních radiologů. Při kontrolní angiografii byla prokázána signifikantně snížená vaskularizace tumoru levé nosní dutiny. V odstupu 5 dní byla provedena endonazální endoskopická resekce juvenilního angiofibromu levé nosní dutiny, který vycházel z levé pterygopalatinální jámy. Závěr: Vzhledem k povaze JA je jeho endonazální endoskopická resekce potenciálně velmi rizikový výkon, proto je nutné využít všechny dostupné možnosti k minimalizaci rizika perioperačního závažného krvácení. Jednou z neúčinnějších možností je předoperační selektivní endovaskulární embolizace tumoru na erudovaném pracovišti intervenční radiologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info