Využití sekvenování nové generace v analýze cirkulujících mikroRNA jako prediktivních bio markerů u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

MACHÁČKOVÁ Táňa GROLICH Tomáš FIALA L. PROCHÁZKA Vladimír ŠKROVINA M. KALA Zdeněk SLABÝ Ondřej

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/klinicka-onkologie/2019-supplementum1/vyuziti-sekvenovani-nove-generace-v-analyze-cirkulujicich-mikrorna-jako-prediktivnich-biomarkeru-u-pacientu-s-lokalne-pokrocilym-karcinomem-rekta-109557
Klíčová slova MicroRNAs; Neoplasms; CRC patients
Popis MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující RNA podílející se na posttranskripční regulaci genové exprese. Jsou esenciálními regulátory fyziologických procesů, podílejí se na patogenezi mnoha onemocnění a jejich deregulace byla prokázána u řady nádorových onemocnění vč. karcinomu rekta. Cirkulující miRNA přítomné v krevní plazmě by mohly být vhodnými kandidáty na neinvaziní prediktivní biomarkery odpovědi na neoadjuvantní chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem rekta. Předkládaná pilotní studie se zabývá využitím sekvenování nové generace k analýze cirkulujících miRNA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info