Studie COLCOT

Autoři

ŠPINAROVÁ Lenka ŠPINAR Jindřich VÍTOVEC Jiří

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Remedia
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2020/2-202/e-2T2-2V9.magissue.aspx
Klíčová slova myocardial infarction; anti-inflammatory treatment; atherosclerotics events; colchicin
Popis Studie COLCOT sledovala podávání colchicinu oproti placebu u pacientů po čerstvém srdečním infarktu. Primární kompozitní cíl byl: doba do kardiovaskulárního úmrtí, srdeční zástava, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo urgentní hospitalizace pro anginu pectoris, která byla ukončena revaskularizací. Pacienti, kteří byli léčeni, dosáhli tohoto cíle v 5,5% oproti pacientům na placebu 7,1% ( p< 0,02). Výskyt nežádoucích účinků byl malý a srovnatelný s placebem, včetně výskytu průjmů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info