Osobnostní typologie studentů v kontextu budoucí pracovní role všeobecné sestry

Autoři

ZÍTKOVÁ Marie KYASOVÁ Miroslava

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj PSYCHOLOGIE PRO PRAXI
Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23366486.2020.2
Klíčová slova personality typology; general nurse; education; team role; work psychology
Popis Plnění pracovní role všeobecné sestry je vysoce náročné na osobnost člověka i kvalitu profesionální přípravy. Cílem výzkumu bylo pojmenovat osobnostní předpoklady studentů k plnění pracovní role všeobecné sestry. Zkoumaný soubor byl tvořen studenty oboru Všeobecná sestra v období 2013–2018. Mezi testovací nástroje byl zařazen test MBTI® (Myers Briggs Type Indicator) a Belbinův test týmových rolí. Zásadním zjištěním se ukázalo, že v rámci sledovaného souboru byl u 53 % dotázaných identifikován tzv. temperament Strážce, ochránce – SJ, který je pro práci všeobecných sester vhodný. Druhou početnou skupinu tvořili Idealisté, pro které je společný temperament Diplomata – NF – 35,8 % , jehož charakteristika taktéž výrazně odpovídá požadavkům ošetřovatelské praxe. Realizátor a Týmový hráč představovali týmovou roli s nejčastější nejvyšší afinitou u 54 % respondentů. Je tedy možné předpokládat, že pro dané jedince bude zvolená práce uspokojivá a existuje předpoklad být v ní úspěšní

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info