Diferenciální diagnostika presakrálních tumorů

Autoři

BERKOVÁ Alena VLČEK Petr VYSTRČILOVÁ Tamara KREJČOVÁ Ilona ČERVEŇÁK Vladimír CHOVANEC Zdeněk SVOBODOVÁ Sabina ČAPOV Ivan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ONKOLOGICKÁ REVUE
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://onkologickarevue.cz/cs/diferencialni-diagnostika-presakralnich-tumoru
Klíčová slova presacral tumor; sacrum; rectum; diagnostics; prognosis
Popis Presakrální tumory, ať už benigní nebo maligní, jsou u dospělých vzácné a často asymptomatické. Následkem raritního výskytu a specifického uložení mohou činit značné potíže jak v diagnostice, tak i v terapeutickém procesu. Diagnóza je založena na pečlivě odebrané anamnéze, klinickém nálezu a zobrazovacích metodách. Léčba presakrálních tumorů je dána typem nádoru, komorbiditami a věkem pacienta. Je třeba vzít v úvahu, že s rostoucím věkem se velikost tumoru zvětšuje, zvyšuje se i pravděpodobnost jeho malignity a v neposlední řadě narůstá také množství přidružených komorbidit. Právě kvůli možnosti růstu a riziku maligního zvratu jsou presakrální tumory primárně indikovány k chirurgické léčbě, a to i v případě, že jsou malé nebo asymptomatické. Při léčbě těchto tumorů je důležitá znalost etiologie, diagnostiky a terapeutických postupů. Nesprávná diagnóza nebo nevhodná léčba mohou vést k nepříznivému vývoji tumoru a k významné morbiditě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info