Neuroendokrinní tumory tenkého střeva

Autoři

GLOMBOVÁ Katarína ŽÁK Jan CHOVANEC Zdeněk BERKOVÁ Alena KORBIČKA Jiří VYSTRČILOVÁ Tamara

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Neuroendokrinní nádory (NET), dříve nazývané jako karcinoidy, mají původ v enterochromafinních buňkách neurální lišty. Můžou se tedy vyskytovat v jakékoli anatomické oblasti. V gastrointestinálním traktu je appendix vermiformis nejčastějším místem výskytu těchto nádorů. Současně se jedná o nejčastější primární nádor tenkého střeva s predilekčním místem v terminálním ileu. Není výjimkou ani mnohočetný výskyt v celém průběhu tenkého střeva. Bez příznaků je až 80 % pacientů. Diagnostika je převážně náhodná, po provedené akutní appendektomii nebo se nejčastěji manifestují rozvojem střevní neprůchodnosti. Diagnostika je založena na biochemickém došetření specifických onkomarkerů, např. Chromogranin A. Negativní laboratorní výsledky však neznamenají nepřítomnost nádoru. Metodika: Prezentace obsahuje kazuistické sdělení tří pacientů, kteří podstoupili akutní operační revizi pro ileózní stav, kdy byl NET náhodným nálezem při histologickém zhodnocení resekátu tenkého střeva. Jednalo se o pacienty s odlišnou lokalitou NET, a to v Meckelově divertiklu, v jejunu (mnohočetný NET) a v třetím případě v duodenu. Závěr: Základem léčby NET je léčba chirurgická. Radikální odstranění nádorů je dosud jedinou kurativní léčbou. Rozsah výkonu je dán velikostí primárního nádoru a přítomnosti metastáz. Jsou-li přítomny vzdálené metastázy, je paliativní resekce nádoru spolu s další onkologickou terapií možností léčby. Příznivé prognostické faktory NET zahrnují kurativní resekci primárního nádoru a absenci jaterních metastáz. V rámci diferenciální diagnostiky obstrukce tenkého střeva je nutné na neuroendokrinní tumory pomýšlet a dle velikosti infiltrace provést dostatečně radikální výkon.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info