Applicability of the Glasgow-Blatchford score in predicting low-risk patients with upper gastrointestinal bleeding – first data from the Czech Republic

Název česky Použitelnost Glasgow-Blatchford skóre při predikci nízkorizikových pacientů s krvácením do horní části gastrointestinálního traktu – první data z České republiky
Autoři

TESAŘÍKOVÁ Pavla KUNOVSKÝ Lumír TRNOVÁ Alena KOVALČÍKOVÁ Petra STIBŮREK Oldřich TRNA Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gastroenterologie a Hepatologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csgh.info/en/article/applicability-of-the-glasgow-blatchford-score-in-predicting-low-risk-patients-with-upper-gastrointestinal-bleeding-first-data-from-the-czech-republic-11156
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amgh2020319
Klíčová slova gastrointestinal bleeding; Glasgow-Blatchford score; gastroscopy; risk stratification; cost reduce; outpatient
Popis Úvod: Krvácení do horního gastrointestinálního traktu (GIT) patří mezi život ohrožující stavy, které vyžadují aktivní přístup a dynamický management akutní péče. Gastroskopie představuje zásadní diagnostický a terapeutický krok. Bohužel mnoho menších nemocnic nemá možnost provést gastroskopii mimo pracovní dobu. Glasgow-Blatchford skóre (GBS) představuje nástroj umožňující odhad vývoje stavu pacienta s krvácením do horního GIT. Evropská guidelines doporučují ambulantní řešení pacientů s GBS rovno 0 nebo 1. Cílem naší studie bylo posoudit použitelnost GBS na české populaci a zhodnotit bezpečnost vyšší hranice GBS pro řešení pacientů v ambulantním režimu. Metody: Retrospektivní sběr dat pacientů, kteří byli hospitalizováni a endoskopováni v Nemocnici Boskovice pro symptomy krvácení z horního GIT od října 2018 do prosince 2019. Výsledky: Data hodnotící celkový průběh onemocnění naznačují, že optimální GBS pro stanovení pacienta s nízkým rizikem je 3, ale s přihlédnutím k endoskopickým nálezům lze za bezpečné pro ambulantní léčbu považovat GBS 2. GBS 10 pak předpovídá závažný celkový průběh nemoci a závažné endoskopické nálezy. Závěr: Dle našich dat lze zvýšit hodnotu GBS na 2 pro ambulantní řešení pacientů, což by mohlo snížit délku hospitalizace a tlak na urgentní endoskopie. Tyto závěry je nutné ověřit dalším výzkumem – ideálně multicentrickou prospektivní studií s velkým množstvím analyzovaných pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info