Aminokyselinové substituce v izotypech genu B-tubulinu parazitických helmintů Fasciola hepatica a Haemonchus contortus vedoucí ke vzniku anthelmintické rezistence

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

JANOŠTÍKOVÁ Tereza ŠKORPÍKOVÁ Lucie VOREL Jiří KAŠNÝ Martin

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Parazitičtí červi, helminti, jsou různorodou skupinou živočichů, která zahrnuje mnohé původce závažných onemocnění člověka a zvířat. Motolice jaterní Fasciola hepatica (Platyhelminthes) a vlasovka slezová Haemonchus contortus (Nematoda) představují dva kosmopolitní patogeny přežvýkavců parazitující v játrech (F. hepatica) a slezu (H. contortus). Masivní infekce v chovech vedou často k úhynu nakažených zvířat a způsobují značné ekonomické ztráty. Terapie helmintóz je založena na aplikaci anthelmitik. Je známo, že v důsledku běžného používání anthelmintik, se v populacích parazitů objevují rezistence, které mohou postupně jejich účinek snížit. Mezi běžně používaná anthelmintika patří i benzimidazol, přičemž rezistenci parazitů k tomuto léčivu lze determinovat s využitím molekulárních metod, kdy je v DNA parazitů stanovována přítomnost jednonukleotidových mutací v genu pro B-tubulin. Jedná se o záměny v kodonech pro aminokyseliny na pozici 167, 198 a 200. Dospělci obou druhů helmintů F. hepatica a H. contortus byli odebráni z poražených kusů skotu a ovcí. K izolaci DNA bylo použito celkem 5 jedinců H. contortus a 9 jedinců F. hepatica a následná PCR reakce byla provedena se specificky navrženými primery za účelem amplifikace vybraných úseků genů B-tubulinu. Získané PCR produkty byly separovány pomocí gelové elektroforézy, přečištěny, sekvenovány a vyhodnoceny s využitím programů BioEdit a SnapGene Viewer. Výsledky sekvenace nepotvrdily přítomnost mutace v izotypu 1 a 3 genu ß-tubulinu v žádném vzorku F. hepatica. Naopak v izotypu 1 byly u 4 jedinců H. contortus identifikovány záměny v kodonech 198 a 200, které jsou s rezistencí typicky spojovány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info