Plicní onemocnění a autoimunitní hemolytická anémie asociovaná s IgG4

Autoři

DOUBKOVÁ Martina MATĚJ Radoslav CHOVANCOVÁ Zita DOUBEK Michael

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202004-0013_lung-diseases-and-autoimmune-hemolytic-anemia-associted-with-igg4-disease.php
Klíčová slova autoimmune haemolytic anemia; IgG4 associated disease; interstitial lung disease
Popis IgG4 asociovaná onemocnění představují relativně novou a poměrně vzácnou skupinu systémových zánětlivých onemocnění, která je charakterizována zánětlivým, fibrotizujícím či sklerotizujícím postižením jednoho nebo více orgánů doprovázené lymfoplazmocelulární infiltrací tkání s výrazným zastoupením IgG4 plazmatických buněk a většinou zvýšenou koncentrací sérových IgG4 imunoglobulinů (dle definice > 1,35 g/l; referenční rozmezí 0,08-1,40 g/l). Pro stanovení diagnózy je klíčový histopatologický nález. Autoři prezentují kazuistiku pacienta s IgG4 asociovaným systémovým onemocněním projevujícím se vzácnou kombinací autoimunitní hemolytické anémie a plicního postižení napodobujícího radiologicky metastatický proces.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info