Transplantace jater jako potenciální kurativní metoda těžké hemofilie A: popis případu a literární přehled

Autoři

POLÁK Pavel SMEJKAL Petr ROMANOVÁ Gabriela ZAVŘELOVÁ Jiřina HRDLIČKOVÁ Radomíra BLAHUTOVÁ Šárka HUSOVÁ Libuše ZVAROVÁ Marta PENKA Miroslav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Vnitřní lékařství
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://casopisvnitrnilekarstvi.cz/artkey/vnl-202005-0016_liver-transplantation-as-potential-curative-method-in-severe-hemophilia-a-case-report-and-literature-review.php
Klíčová slova hemophilia A; chronic viral hepatitis C; liver transplantation
Popis Autoři popisují případ ortotopické transplantace jater pro cirhózu v důsledku chronické virové hepatitidy C u pacienta s těžkou hemofilií A. Předoperační farmakokinetická studie s rekombinantním faktorem VIII (F VIII) potvrdila uspokojivé in vivo recovery 2,1 %. Perioperačně byl podán bolus F VIII v dávce 52 j/kg hmotnosti s dosažením požadované aktivity F VIII nad 100,0 %. Celkem bylo perioperačně podáno 30 000 j rekombinantního F VIII, 3 trombocytární koncentráty, 2 erytrocytární koncentráty, 5 transfuzních jednotek (TU) protivirově ošetřené plazmy, jedna TU čerstvě zmražené plazmy a 3 500 j antitrombinu. Perioperačně ani pooperačně nebyly zaznamenány krvácivé komplikace, substituce F VIII byla ukončena 3. pooperační den. Pacient byl propuštěn do domácího ošetřování 20. den po transplantaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info